Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

H u o n e k a l u j a  ja  k a l u s t e i t a  m i t t a t i l a u s t y ö nä.

Kaikki kodin kalusteet valmistetaan mittatilaustyönä: suunnittelu, valmistus -ja asennustyö on asiakaskeskeinen palvelu, jossa tilaajan toiveet ja ideat huomioidaan hallitusti materiaalien valinnasta aina valmiiksi tuotteeksi.